Sportovní rybolov je povolen pouze na povolenky vydané provozovatelem sportovního revíru “ Býkovec“

 • Povolenka po ukončení rybolovu musí být vrácena obsluze revíru
 • Lovící provádí rybolov na vlastní nebezpečí
 • Vodě se nesmí vracet lososovité ryby
 • Minimální vzdálenost mezi lovícíma je 3m
 • Lovící je povinen provádět rybolov tak, aby neomezoval ostatní rybáře
 • Rybář je povinen na revíru udržovat pořádek a čistotu
 • Je zakázáno ponechávat odpadky na břehu, nebo je odhazovat do vody a rovněž ponechávat odpadky (i zapytlované) přímo na revíru nebo v jeho okolí
 • Dravci se loví pouze na umělé nástrahy a to na jeden návazec s jednoháčkem bez protihrotu
 • Ryba uložená ve vezírku se považuje za ponechanou
 • Je zakázáno vyměňovat ve vezírku uložené ryby za nově chycené
 • Není povoleno používat společných vezírků a také darovat rybu přímo u vody
 • Je zakázáno jakékoliv opracovávání ryb přímo na revíru. Při vylovení ryby je rybář povinen s ní zacházet šetrně
 • Je zakázáno vnadit krví a mléčnými kaly.